България 🇧🇬

Поставете това, което искате. Използвайте * за заместване. Използвайте букви или цифри.
(***) ***-****
местен

България wifi телефон
EPL=Допълнителна телефонна линия
Вид номер

За да направите / изпратите

получавам  

местен

$11.01

/месец

България-от ЕИП

0.102

 

0.047

глас

Bulgaria-Mobile от EEA: 0.129

България - други: 0.272

България: 0.983

България - мобилни: 1.12

XXтекстове

Цени в България лев Само за информационни цели.

Всички такси ще бъдат включени Щатски долари.( минута/текст)


× Забележка: Телефонните номера могат да се използват само в приложението за iOS (допълнителна телефонна линия) и в уеб браузъра. Международните разговори са екстри. Всички цени са в щатски долари. Включени са 30 минути входящи повиквания. Или еквивалентната цена на разговорите и изпратените текстове (ако има такива).

Евтини телефонни номера и WiFi разговори

Маршрут: Вие плащате най-високата цена на маршрута. Пример: Ако повикването от мобилна към местна и мобилна цена е по-висока, ще платите цената на мобилния. Цени в щатски долари.
Ако тип номер не показва способност, тогава той не съществува.
Изисква се интернет достъп.

Страни от ЕИПсписък

Информация за адресните изисквания.

Ние предлагаме интернет телефонни номера в следните страни: