Chile 🇨🇱

Sett inn hva du vil. Bruk * for jokertegn. Bruk bokstaver eller tall.
(***) ***-****
lokalMobil

Chile wifi telefon
EPL=Ekstra telefonlinje
Type Antall

Å lage / sende

Motta  

lokal

$9425.69

/måned

Chile

55.376

 

20.03

Stemme

Chile - Spesielle tjenester: 61.267

Chile - Mobil: 87.188

Chile - Punta Arenas: 96.613

Chile - Rural: 744.63

Chile - Påskeøya: 921.361

XXtekster

Priser i Chile vekt Bare for informasjonsformål.

Alle kostnader vil være i Amerikanske dollar.( minutt/tekst)


Type Antall

Å lage / sende

Motta  

Mobil

$12960.32

/måned

Chile

55.376

 

X Stemme

Chile - Spesielle tjenester: 61.267

Chile - Mobil: 87.188

Chile - Punta Arenas: 96.613

Chile - Rural: 744.63

Chile - Påskeøya: 921.361

71.87112.371 tekster
× Merk: Telefonnumre kan bare brukes i vår iOS-applikasjon (ekstra telefonlinje) og i nettleseren. Internasjonale samtaler er statister. Alle priser i amerikanske dollar. 30 minutter innkommende anrop er inkludert. Eller tilsvarende pris på samtaler og tekster sendt (hvis tilgjengelig).

Billige telefonnumre og WiFi Calling

Rute: Du betaler den høyeste prisen på ruten. Eksempel: Hvis du ringer fra mobil til lokal og mobil pris er mer, betaler du mobilprisen. Priser i amerikanske dollar.
Hvis en taletype ikke viser en mulighet, eksisterer den ikke.
Internett-tilgang kreves.

EØS-landliste

Adresse Kravinformasjon.

Vi tilbyr internettelefonnumre i følgende land: