Finland 🇫🇮

Sett inn hva du vil. Bruk * for jokertegn. Bruk bokstaver eller tall.
(***) ***-****
lokalnasjonal

Finland wifi telefon
EPL=Ekstra telefonlinje
Type Antall

Å lage / sende

Motta  

lokal

$2.55

/måned

Lokal fra EØS

0.06

 

0.022

Stemme

Mobil fra EØS: 0.06

Finland - mobil: 0.584

Finland: 0.584

Finland - Helsingfors: 0.584

Finland - Annet: 0.584

XXtekster

Priser i Finland euro Bare for informasjonsformål.

Alle kostnader vil være i Amerikanske dollar.( minutt/tekst)


Type Antall

Å lage / sende

Motta  

nasjonal

$2.55

Stemme

Lokal fra EØS

0.06

 

0.022

Stemme

Mobil fra EØS: 0.06

Finland - mobil: 0.584

Finland: 0.584

Finland - Helsingfors: 0.584

Finland - Annet: 0.584

XXtekster
× Merk: Telefonnumre kan bare brukes i vår iOS-applikasjon (ekstra telefonlinje) og i nettleseren. Internasjonale samtaler er statister. Alle priser i amerikanske dollar. 30 minutter innkommende anrop er inkludert. Eller tilsvarende pris på samtaler og tekster sendt (hvis tilgjengelig).

Billige telefonnumre og WiFi Calling

Rute: Du betaler den høyeste prisen på ruten. Eksempel: Hvis du ringer fra mobil til lokal og mobil pris er mer, betaler du mobilprisen. Priser i amerikanske dollar.
Hvis en taletype ikke viser en mulighet, eksisterer den ikke.
Internett-tilgang kreves.

EØS-landliste

Adresse Kravinformasjon.

Vi tilbyr internettelefonnumre i følgende land: