Georgia 🇬🇪

Sett inn hva du vil. Bruk * for jokertegn. Bruk bokstaver eller tall.
(***) ***-****
lokalnasjonal

Georgia wifi telefon
EPL=Ekstra telefonlinje
Type Antall

Å lage / sende

Motta  

lokal

$88.63

/måned

Georgia - Abkhasia

0.499

 

0.459

Stemme

Georgia: 1.385

Georgia - Mobile: 1.432

XXtekster

Priser i Georgia Kjør bort Bare for informasjonsformål.

Alle kostnader vil være i Amerikanske dollar.( minutt/tekst)


Type Antall

Å lage / sende

Motta  

nasjonal

$88.63

Stemme

Georgia - Abkhasia

0.499

 

0.459

Stemme

Georgia: 1.385

Georgia - Mobile: 1.432

XXtekster
× Merk: Telefonnumre kan bare brukes i vår iOS-applikasjon (ekstra telefonlinje) og i nettleseren. Internasjonale samtaler er statister. Alle priser i amerikanske dollar. 30 minutter innkommende anrop er inkludert. Eller tilsvarende pris på samtaler og tekster sendt (hvis tilgjengelig).

Billige telefonnumre og WiFi Calling

Rute: Du betaler den høyeste prisen på ruten. Eksempel: Hvis du ringer fra mobil til lokal og mobil pris er mer, betaler du mobilprisen. Priser i amerikanske dollar.
Hvis en taletype ikke viser en mulighet, eksisterer den ikke.
Internett-tilgang kreves.

EØS-landliste

Adresse Kravinformasjon.

Vi tilbyr internettelefonnumre i følgende land: