Tyskland 🇩🇪

Sett inn hva du vil. Bruk * for jokertegn. Bruk bokstaver eller tall.
(***) ***-****
lokalMobil

Tyskland wifi telefon
EPL=Ekstra telefonlinje
Type Antall

Å lage / sende

Motta  

lokal

$2.55

/måned

Tyskland - Spesielle tjenester

0.028

 

0.022

Stemme

Tyskland: 0.028

Tyskland - Mobil: 0.079

Tyskland - Mobil - Eplus: 0.111

Tyskland - Mobil - Annet: 0.264

XXtekster

Priser i Tyskland euro Bare for informasjonsformål.

Alle kostnader vil være i Amerikanske dollar.( minutt/tekst)


Type Antall

Å lage / sende

Motta  

Mobil

$7.66

/måned

Tyskland - Spesielle tjenester

0.028

 

0.022

Stemme

Tyskland: 0.028

Tyskland - Mobil: 0.079

Tyskland - Mobil - Eplus: 0.111

Tyskland - Mobil - Annet: 0.264

0.1120.013 tekster
× Merk: Telefonnumre kan bare brukes i vår iOS-applikasjon (ekstra telefonlinje) og i nettleseren. Internasjonale samtaler er statister. Alle priser i amerikanske dollar. 30 minutter innkommende anrop er inkludert. Eller tilsvarende pris på samtaler og tekster sendt (hvis tilgjengelig).

Billige telefonnumre og WiFi Calling

Rute: Du betaler den høyeste prisen på ruten. Eksempel: Hvis du ringer fra mobil til lokal og mobil pris er mer, betaler du mobilprisen. Priser i amerikanske dollar.
Hvis en taletype ikke viser en mulighet, eksisterer den ikke.
Internett-tilgang kreves.

EØS-landliste

Adresse Kravinformasjon.

Vi tilbyr internettelefonnumre i følgende land: