ישראל 🇮🇱

שים את מה שאתה רוצה. השתמש * עבור כלליים. השתמש באותיות או מספרים.
(***) ***-****
מקומיניידלאומי

ישראל טלפון WiFi - -
EPL=קו טלפון נוסף
סוג מספר

כדי לבצע / שלח

קבל  

מקומי

$25.08

/חודש

ישראל

0.135

 

0.085

קול

ישראל - נייד: 0.261

ישראל - אזור פלסטין: 1.114

XXטקסטים

מחירים ישראל שקל למטרות מידע בלבד.

כל החיובים יהיו דולר אמריקני.( דקה/טקסט)


סוג מספר

כדי לבצע / שלח

קבל  

נייד

$75.25

/חודש

ישראל

0.135

 

0.211

קול

ישראל - נייד: 0.261

ישראל - אזור פלסטין: 1.114

0.130.053 טקסטים
סוג מספר

כדי לבצע / שלח

קבל  

לאומי

$25.08

קול

ישראל

0.135

 

0.085

קול

ישראל - נייד: 0.261

ישראל - אזור פלסטין: 1.114

XXטקסטים
× הערה: ניתן להשתמש במספרי הטלפון רק ביישום iOS (קו טלפון נוסף) ובדפדפן האינטרנט. שיחות בינלאומיות הן תוספות. כל המחירים בדולרים. 30 דקות של שיחות נכנסות כלולים. או את המחיר המקביל של שיחות טקסטים שנשלחו (אם זמין).

מספרי טלפון זולים שיחות WiFi

מסלול: אתה משלם את המחיר הגבוה ביותר של המסלול. דוגמה: אם התקשרות מנייד למחיר מקומי ונייד היא יותר שתשלם את המחיר לנייד. מחירים בדולר ארה"ב.
אם סוג מספר אינו מציג יכולת אז זה לא קיים.
נדרשת גישה לאינטרנט.

מדינות EEAרשימה

פרטים על דרישות כתובת.

אנו מציעים מספרי טלפון באינטרנט במדינות הבאות: