Litauen 🇱🇹

Sett inn hva du vil. Bruk * for jokertegn. Bruk bokstaver eller tall.
(***) ***-****
lokalMobil

Litauen wifi telefon
EPL=Ekstra telefonlinje
Type Antall

Å lage / sende

Motta  

lokal

$2.55

/måned

Lokal fra EØS

0.042

 

0.022

Stemme

Mobil fra EØS: 0.054

Litauen: 0.22

Litauen - Mobil: 0.456

XXtekster

Priser i Litauen euro Bare for informasjonsformål.

Alle kostnader vil være i Amerikanske dollar.( minutt/tekst)


Type Antall

Å lage / sende

Motta  

Mobil

$6.38

/måned

Lokal fra EØS

0.042

 

X Stemme

Mobil fra EØS: 0.054

Litauen: 0.22

Litauen - Mobil: 0.456

0.0560.1 tekster
× Merk: Telefonnumre kan bare brukes i vår iOS-applikasjon (ekstra telefonlinje) og i nettleseren. Internasjonale samtaler er statister. Alle priser i amerikanske dollar. 30 minutter innkommende anrop er inkludert. Eller tilsvarende pris på samtaler og tekster sendt (hvis tilgjengelig).

Billige telefonnumre og WiFi Calling

Rute: Du betaler den høyeste prisen på ruten. Eksempel: Hvis du ringer fra mobil til lokal og mobil pris er mer, betaler du mobilprisen. Priser i amerikanske dollar.
Hvis en taletype ikke viser en mulighet, eksisterer den ikke.
Internett-tilgang kreves.

EØS-landliste

Adresse Kravinformasjon.

Vi tilbyr internettelefonnumre i følgende land: